Privacy- en cookieverklaring

Privacyverklaring

Tandartsengroepspraktijk Beverwijk levert hoogstaande tandheelkundige zorg aan haar patiënten. Om deze zorg te kunnen leveren is het noodzakelijk om persoonlijke gegevens van u te verzamelen en te bewerken. Deze gegevens behandelen we met de grootste zorgvuldigheid. Hieronder omschrijven we hoe we uw gegevens verzamelen, gebruiken en ermee omgaan:

Wat en waarom

We gebruiken de gegevens van patiënten voor kwaliteitsverbetering middels enquetes en reviews. Deze gegevens worden alleen met toestemming gedeeld.
We verzamelen en gebruiken de volgende gegevens om onze tandheelkundige zorg aan te bieden, te verbeteren en te beschermen:

Contactinformatie

Gegevens zoals uw naam, uw geboortedatum, uw e-mailadres, uw telefoonnummer(s) en uw fysieke adres worden door ons verzameld en gekoppeld aan uw medische dossier.

Gezondheidsinformatie

Aanvullende gegevens zoals uw Burger Service Nummer (BSN), informatie met betrekking tot uw gezondheidsstatus en behandelinformatie, worden door ons verzameld en gekoppeld aan uw medische dossier.

Gebruik

De verzamelde informatie wordt gebruikt voor het kunnen bieden van de juiste tandheelkundige zorg, voor het maken, wijzigen en bevestigen van afspraken en voor het factureren van de behandeling.

Met wie

We kunnen gegevens delen met andere zorgverleners, ziektekosten- en zorgverzekeraars en facturatiebedrijven. Dit gebeurt uitsluitend binnen de context van de tandheelkundige behandeling. Afspraken hierover zijn vastgelegd met deze partijen.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor een adequate zorgverlening of voor een door wetgeving bepaalde minimale of maximale bewaartermijn.

Beveiliging

Uw gegevens worden opgeslagen en beveiligd in een zorgvuldig beheerde ICT-omgeving naar de laatste stand der techniek.

Rechten

U heeft het recht de door ons verzamelde informatie in te zien. Daarnaast heeft u het recht te verzoeken om de door ons verzamelde informatie te wijzigen, over te dragen of te verwijderen.

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen en zullen de meest actuele versie op onze website publiceren. Voor meer informatie kunt u vragen naar:

Mw. F. Snoeck,
Emailadres: tgpbeverwijk@interestate.nl Telefoonnummer: 0251-229061

 

Wet AVG

Wij informeren u graag over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat met die opslag (verwerking) akkoord door uw zorg door onze praktijk te laten uitvoeren.

Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om:

 • Uw persoongegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan u kunnen verlenen.
 • Uw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan u.
 • Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
 • U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek.
 • Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen.
 • U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom slaan we uw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
 • U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan uw gegevens in dat geval op in een inactief archief. (zie boven)
 • U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoongegevens.
 • Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.
 • Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.