Onze praktijk

UPDATE

  • Wegens COVID-19 adviseren wij u om een mondkapje te dragen in onze wachtkamer
  • U kunt bij ons veilig terecht voor uw mondzorgbehandeling. Voor de extra maatregelen die wij nemen in verband met COVID-19, brengen wij een toeslag van €4,26 per patiënt in rekening. Indien u een mondzorgverzekering heeft, wordt deze toeslag in sommige gevallen vergoed.
  • 21 oktober aanstaande zal tandarts Anniek Arends haar werkzaamheden weer oppakken na haar zwangerschapsverlof
  • Michiel Hamann en Lodewijk Rombouts specialiseren zich steeds meer in hun vakgebieden en zullen een deel van hun reguliere controles en behandelingen overhevelen naar andere tandartsen. Mocht u hier vragen over hebben, neemt u contact op met de praktijk of bespreek dit aan de balie.
  • Nog steeds houden we rekening met de geldende corona-regels en hebben hier de praktijk goed op aangepast. Leest u onderstaand nog eens goed door:

  – Bij corona-gerelateerde klachten kunnen we u niet helpen. U kunt verwezen worden naar een speciale corona-tandarts.
  – Als u twijfelt of u wel of niet de praktijk kan bezoeken, belt u dan even van tervoren om te overleggen
  – We proberen de 1,5-meter-regel in acht te houden
  – Kom zoveel als mogelijk alleen! Heeft u begeleiding nodig, geeft u dat even aan bij de balie.
  – U kunt u aanmelden aan de balie. Zij zullen u vervolgens naar de juiste wachtkamer verwijzen.
  – De praktijk kent voor zover mogelijk eenrichtingsverkeer. Dit is aangegeven met pijlen. En zal door de behandelaar in de kamers nog eens worden toegelicht.
  – Voor iedere behandeling word u verzocht 1 minuut te spoelen met een waterstofperoxidevloeistof.

  Mocht u vragen, opmerkingen of suggesties hebben? Feedback krijgen we graag! U kunt dat aangeven bij de balie of ons een e-mail (tgpbeverwijk@interestate.nl) sturen.

  We willen u bedanken voor uw medewerking en geduld van de afgelopen periode.