Onze praktijk

UPDATE

  • Per 15 juni aanstaande heeft tandarts Anniek Arends zwangerschapsverlof. Haar dagen zullen worden waargenomen door Inge Kunnen, Donya Parvaneh en Berber van der Veen. Zij zullen zich nog aan u voorstellen. Anniek zal vanaf 19 oktober weer haar dagen oppakken.
  • Pleunie ter Brugge gaat verhuizen naar een dorpje onder Groningen en zal helaas onze praktijk verlaten per 1 augustus as.
  • Michiel Hamann en Lodewijk Rombouts specialiseren zich steeds meer in hun vakgebieden en zullen een deel van hun reguliere controles en behandelingen overhevelen naar andere tandartsen. Mocht u hier vragen over hebben, neemt u contact op met de praktijk of bespreek dit aan de balie.
  • Nog steeds houden we rekening met de geldende corona-regels en hebben hier de praktijk goed op aangepast. Leest u onderstaand nog eens goed door:

– Bij corona-gerelateerde klachten kunnen we u niet helpen. U kunt verwezen worden naar een speciale corona-tandarts.
– Als u twijfelt of u wel of niet de praktijk kan bezoeken, belt u dan even van tervoren om te overleggen
– Het kan gebeuren dat we uw temperatuur opmeten met een contactloze thermometer
– We proberen de 1,5-meter-regel in acht te houden
– Kom zoveel als mogelijk alleen! Heeft u begeleiding nodig, geeft u dat even aan bij de balie.
– U kunt u aanmelden aan de balie. Zij zullen u vervolgens naar de juiste wachtkamer verwijzen.
– De toiletten zijn gesloten. Mocht er noodzaak zijn, geeft u dit dan aan bij de balie. U wordt ook verzocht om thuis alvast uw tanden te hebben gepoetst.
– De praktijk kent voor zover mogelijk eenrichtingsverkeer. Dit is aangegeven met pijlen. En zal door de behandelaar in de kamers nog eens worden toegelicht.
– Voor iedere behandeling word u verzocht 1 minuut te spoelen met een waterstofperoxidevloeistof.
– Vervolgafspraken worden zoveel mogelijk in de kamer bij de behandelaar gemaakt. U hoeft dus niet meer terug naar de balie.

Vooralsnog geldt dat als het aantal besmettingen met het coronavirus landelijk weer toeneemt, we moeten besluiten de teugels weer wat aan te trekken. Uiteraard wordt u hierover weer geïnformeerd.

Mocht u vragen, opmerkingen of suggesties hebben? Feedback krijgen we graag! U kunt dat aangeven bij de balie of ons een e-mail (tgpbeverwijk@interestate.nl) sturen.

We willen u bedanken voor uw medewerking en geduld van de afgelopen periode.